Er is slechts één middel nodig om als organisatie voort te kunnen bestaan: geld.

HET DOEL van elke fabriek is daarom om geld te (blijven) genereren, zodat de organisatie kan blijven bestaan, banen kan blijven creëren en blijven behouden.

Zonder geld, zal uw bedrijf tenslotte geen bestaansrecht ondervinden.

In dit artikel behandel ik voor u de 3 methoden om geld te generen in uw onderneming, en hoe u al deze punten gelijktijdig kunt verbeteren:

  1. Omzet, de snelheid waarmee geld wordt gegenereerd door middel van verkopen,
  2. Voorraden, investeringen die de organisatie doet om producten te kunnen maken,
  3. Operationele uitgaven, die nodig zijn om voorraden om te zetten in producten

 

Bekijk ook onderstaande korte presentatie:

3X Meer Winst met de Theory of Constraints (TOC)

 

Bovenstaande lijst is uitvoerig onderzocht door E. Goldratt, een beroemde managementdenker.

Hij beschreef onder andere in het boek ‘Het Doel’ uitvoerig over een methodiek genaamd ‘de zwakste schakel’ (Theory of Constraints, hier later meer over).

 

Omzet

Het genereren van omzet is over het algemeen de meest bekende factor om dit te bereiken. Ook hier kan onderscheid worden gemaakt tussen prijs en volume.

We kunnen een product tenslotte voor een ‘premium’ prijs verkopen, of veel producten verkopen (tegen een iets lager tarief): beide resulteren tot aanzienlijke omzet.

In dit artikel gaan we iets verder in op een grote mythes; schaalvoordelen, oftewel het produceren in grote batches.

Er is namelijk een kritisch component voor het generen van daadwerkelijke omzet. Als een product niet direct verkocht kan worden, ligt het product te wachten op verkoop. Er is op dat moment nog geen echt omzet gegeneerd.

Wanneer we grote batches produceren, krijgen we ook hogere operationele uitgaven én hogere voorraden.

Daarom; Door iedere dag meer producten te leveren aan de klant, zal om uw omzet doen toenemen.

Voorraden

Een voorraad kan zowel een gereed product, halffabrikaat of inkoop artikel zijn zoals grondstof of materialen.

Het beheren van een voorraad kost altijd geld, er zijn mensen nodig om dit te beheren, er is opslagruimte nodig plus in sommige gevallen ook waardevermindering.

De kunst is om daarom een zo laag mogelijke voorraad te hanteren. Men spreekt hier ook wel over ‘Just in Time’ productie: producten uitsluitend bestellen wanneer deze nodig zijn.

Wellicht herkend u dit van uw klanten, dat deze ook steeds vaker kleinere orders plaatsen, met kortere levertijden?  Dit is ook vanwege deze aanpak.

 

Operationele uitgaven

Onder operationele kosten denkt u wellicht aan uw kantoorpersoneel, oftewel overhead. In de praktijk is dit niet altijd juist. Onder operationele kosten valt alles wat er nodig is om een product of onderdeel te produceren.

Dit zijn ook de instel kosten van de machine, het onderhoud en alles wat er nodig om het product te verwerken.

Sinds het begin van de huidige eeuw is de snelheid en effectiviteit van machines aanzienlijk gestegen, echter blijven de omsteltijden vaak nog achter.

Een bedrijf heeft daarom vaak een dilemma: minder omstellen, maar meer voorraad? of iets hogere omstel kosten, en lagere voorraden?

 

De Theory of Constraints

Nu we weten dat er 3 methoden zijn om meer geld te generen, zijn er belangrijke afwegingen te maken. Batch groottes verlagen? Meer voorraad? Langere doorloop inplannen?

Gelukkig zijn hier bewezen methoden voor; het analyseren van de zwaktste schakel. Dit betekend dat ieder proces altijd opgebouwd is uit een veelvoud van stappen.

E. Goldrat ondervond in zijn studies dat de meeste fabrieken problemen hebben met opstoppingen; bepaalde processen lopen erg snel, en andere minder. Het resultaat hiervan is dat het snelle proces onnodig snel functioneert, en daarom veelvoudig gestopt moet worden. Dit resulteert in wachttijden.

Hij noemt dit ook wel de ‘Bottleneck’, genoemd naar de vorm van een flessenhals. De Theory Of Constraints van Goldratt beschrijft het sturen van productie aan de hand van bottleneck machines (het is mogelijk dat een proces meerdere bottlenecks bevat)

 

Wellicht denkt u, dat het verkleinen van de batch grootte van uw product, automatisch zal leiden tot hogere omsteltijden?

Dit is waar, maar wat veelal vergeten wordt is dat dit ook resulteert tot een aanzienlijke verlaging van wachttijden voor volgende processtappen. Of het verkleinen van batches een verbetering in doorlooptijd oplevert kan dus verschillen per situatie.

 

Omzet, Voorraden en Productiekosten worden geoptimaliseerd wanneer de productiviteit van bottlenecks door middel van slimme buffers maximaal benut wordt.

Dit zodat voor andere machines de voorraden en batchgroottes zoveel mogelijk verkleind worden. Deze manier van proces optimalisatie vereist een andere meet methode voor efficiëntie.

Zo worden traditioneel gezien de ‘kosten per onderdeel’ onterecht verhoogd wanneer er meer wordt omgesteld en daalt het ‘bezit’ op een traditionele balans wanneer voorraden dalen. Het implementeren van de aangereikte tools van Goldratt vragen daarom om radicale veranderingen in een organisatie.

 

Wilt u meer te weten komen hoe u deze methodiek in uw bedrijf kunt toepassen? Meld u dan aan voor een kosteloze doorbraaksessie.

Tijdens deze sessie zullen we EXACT in kaart brengen wat uw belangrijkste product is, en wat u moet doen om hier meer mee te kunnen doen.

Indien u meer wilt lezen over een groepsworkshop, kijk dan eens bij “Business Process Reengineering”.